Online Banking

Seeking Nominations | September 2017

A Call For Nominations

We are seeking nominations of qualified members to represent our membership on the Board of Directors at our next annual election.

Our Board of Directors works to ensure the long-term success of the credit union while meeting the needs of the membership. Each director actively participates in the strategic planning of the credit union to ensure its continuation to be the largest Ukrainian financial institution in Western Canada.

The candidate will:

  • Be forward-thinking with strong interpersonal skills
  • Adhere to the highest ethical standards and display solid business judgment
  • Act as a leader and strategic partner of the credit union
  • Be passionate about supporting the community
  • Make informed decisions which align with our corporate vision & mission
If you have the skills and attributes to be a leader at Carpathia Credit Union, or know of anyone who possesses the qualities to be a potential candidate, please send an email to the attention of Ivan Banias (Chair, Nominating Committee) at board@carpathiacu.mb.ca.

The deadline for completed applications is Friday, September 15, 2017 at 5:00 pm.Ми шукаємо кандидатури кваліфікованих членів щоб представляти наше членство в Раді Директорів на наступних річних виборах.

Наша Рада директорів працює щоб забезпечити тривалий успіх нашої кредитної спілки водночас задовольняючи потреби членів. Кожен директор бере активну участь у стратегічному плануванні кредитної спілки для того щоб вона надалі залишалася найбільшою Українською фінансовою установою в Західній Канаді.

Підходящий кандидат буде:

  • Далекоглядними з сильними навичками міжособистого сПілкування
  • Дотримуватися високих етичних стандартів та мати здатність Приймати важливі бізнесс рішення                          
  • ВистуПати в якості лідера і стратегічного Партнера кредитної сПілки
  • Пристрастним щодо Підтримки української громади
  • Приймати обгрунтовані рішення, які збігаються з нашим корПоративним баченням та місією
Якщо ви маєте навички та якості щоб бути лідером ощадно-кредитної спілки "Карпатія", або ви знаєте когось, хто може бути підходящим кандидатом, будь-ласка дайте нам знати відправивши листа на ім’я Іван Баняс (Голова Комітету зпризначень) по електронній пошті на адресу board@carpathiacu.mb.ca.

Термін подачі заявок завершується в п'ятницю, 15 вересня, 2017 року, о 5:00 вечора.